Silicone xốp trắng 5mm | Báo giá cao su silicone xốp đen 3mm

  Silicone xốp trắng 5mm | Báo giá cao su silicone xốp đen 3mm

  Silicone xốp trắng 5mm | Báo giá cao su silicone xốp đen 3mm

  Silicone xốp trắng 5mm
  • Silicone xốp trắng 5mm
  • Mã sản phẩm: Silicone chịu nhiệt
  • Lượt xem: 227
  • Giá: Liên hệ
  • Silicone xốp trắng 5mm được sản xuất từ cao su silicone khả năng chịu nhiệt. Sản phẩm khác như đệm chống ca tàu biển, cao su lót sàn nbr, thảm mút xốp đủ màu phòng tập thể hình,…
  Sản phẩm cùng loại